Opplæringsplaner TOTALOVERSIKT

DOKUMENTERT GRUPPEN har utarbeidet et omfattende materiale med opplæringsplaner for dokumentert opplæring på arbeidsutstyr.

Tabellen er et arbeid utført av DOKUMENTERT GRUPPEN. Gruppen jobber for fullt med å utfylle tabellen.

 

Alt innholdet er beskyttet av er beskyttet av Copyright NOORSI, og tillates ikke brukt for kommersielt videre salg eller kommersielt bruk. Herunder tillates ikke innholdet på denne siden brukt i IT systemer ment for andre i en kommersiell sammenheng utenfor eget bruk i eget foretak, uten eksplisitt avtale med NOORSI. NOORSI medlemmer og andre kan fritt bruke innholdet til eget bruk internt for opplæring og klassifisering i eget foretak.


DOKUMENTERT GRUPPEN 

 

Gruppen er bredt sammensatt fra industri, videregående skoler, opplæringsforetak, forsvaret mm.

 

Bransjen har i mange år arbeidet med å gruppere arbeidsutstyr under dokumentert opplæring som naturlig hører sammen. Dette gjøres av flere årsaker:

  • Lettere oversikt på kompetansebevis

  • Mer hensiktsmessig å gi opplæring pr gruppe

  • For mye småutstyr gir for mange forskjellige småkurs

  • Opplæring kan gis pr hovedgruppe i stedet for pr enkeltutstyr

  • Forskjellige benevnelser på samme utstyr unngås

 

Eksempler:

Modul 01-AX betyr at det er gitt opplæring på alt utstyr under Modul 1 A, verksted og lager
Modul 01-A7 betyr at det kun er gitt opplæring på billøfter innenfor Modul 1 A
Modul 02-AX betyr at det er gitt opplæring på alle kraner under Modul 2A
Modul 06-A1 betyr at det er gitt opplæring på personløfter, tilhengermontert

 

Sitter du på relevant opplæringsmateriale til denne tabellen? Gjør avtale om salg!

 

(NB NOORSI kvalitetssikrer ikke alt materiell som ligger ute fra forskjellige leverandører)


TRYKK PÅ UTGAVE ÅR PÅ DET DU VIL LASTE NED
 

MODUL FAGOMRÅDE UTGAVE ÅR OPPLÆRINGS MATERIELL
Minimodul 1.1  Arbeidsmiljø, ansvar mm 2018  
NO-02-AX  Verkstedutstyr bilfag  2018  
NO-02-BX  Sandblåseutstyr  2018  
NO-02-CX Slipeutstyr  2018  
NO-02-DX Sveise- og brenneutstyr  2018  
NO-02-EX Verkstedløfteutstyr  2018  
NO-02-FX  Metallmaskiner  2018  
NO-02-TX Lede- og trekktruck  2018  
NO-03-AX  Traverskran dokumentert avgrenset bruksområde  2018  
NO-03-BX Enkle kraner  2018  
NO-03-CX Minikran under 2tm  2018  
NO-03-DX Travellift hjulgående for båthåndtering  2018  
NO-03-EX Tilhengermontert kran  2018  
NO-03-HX Fastmontert hydraulisk kran  2018  
NO-04-AX  Anhuker og signalgiver  2018  
NO-05-AX Stillas alle 2018  
NO-06-AX  Personløfterutstyr over jord  2018  
NO-09-AX Valse- og vibroutstyr  2018  
NO-12-AX  Snekkermaskiner  2018  
NO-18-AX  Redning og frigjøringsutstyr  2018  
NO-21-AX  Fallsikring, arbeid i høyden  2018  
NO-24-AX  Transportutstyr  2018