Kompetansebevis

Medlemmene i DOKUMENTERT GRUPPEN kan utstede kompetansebevis gjennom sitt eget register Nasjonalt Kompetanseregister.
Her kan det utstedes både vanlige plastkort til en svært rimelig pris, men det kan også utstedes digitale kompetansebevis gjennom medlemmene sitt eget kursadmin system BRAKOMP.

Ut fra forskriftens krav kan vi lese:

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.

Det er altså et krav at dokumentasjon:

  • skal utstedes (skriftlig)

  • skal dokumenteres i henhold til forskriften

  • skal dokumentere teoretisk og praktisk opplæring

  • skal være tilgjengelig (kunne vises) for myndighetene, verneombud etc