Leder i Dokumentert Gruppen NOORSI

Leder i Dokumentert Gruppen NOORSI har i mange år vært en representant fra Forsvaret.
Leder i Dokumentert Gruppen NOORSI har i mange år vært en representant fra Forsvaret, som har hatt særskilt interesse av at dokumentert opplæring kommer i et godt system.
Ketil Almlie - Forsvaret
Leder Dokumentert Gruppen
92880020