Top Image

Et nettsted og en faggruppe som arbeider for en godt dokumentert sikkerhetsopplæring.

Om Dokumentert Gruppen NOORSI

Hvem er Dokumentert Gruppen NOORSI

DOKUMENTERT GRUPPEN (tidligere DOK48 Gruppen fordi §48 var sentral) er en bransjegruppe som er sterkt engasjert innen dokumentert sikkerhetsopplæring.
Innenfor både industri og skoler er dokumentert sikkerhetsopplæring et velkjent begrep, og omfatter hundrevis av typer arbeidsutstyr. 

 

Faggruppen ble startet i 2007 og hovedformålet har vært å systematisere dokumentert opplæring i klasser, moduler og opplæringsplaner.  

 

Innenfor "dokumentert opplæring" ligger mange typer arbeidsutstyr som vinkelslipere, dreiebenker, lifter og annet såkalt "farlig" utstyr.

Faggruppen har medlemmer fra store industribedrifter, videregående skoler, opplæringsvirksomheter osv.

Forsvaret har hatt ledelsen av gruppen i mange år. Bidragsytere til gruppen har vært rundt 70 personer fra mange forskjellige bransjer.

DOKUMENTERT GRUPPEN har i mange år arbeidet for harmonsering av dokumentert sikkerhetsopplæring i de forskjellige bransjene.

 

 

 Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

Dokumentert Gruppen NOORSI opptar virksomheter som driver dokumantert opplæring på arbeidsutstyr, og dertil ansatte personer som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet dokumantert opplæring og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av dokumentert opplæring på arbeidsutstyr kan bli medlem. Faggruppen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

DOKUMENTERT GRUPPEN er en faggruppe i NOORSI med egen leder.
DOKUMENTERT GRUPPEN drives i henhold til vedtekter for faggrupper i NOORSI.

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ.
Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI.
Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år.
Årsmøtet behandler hvert år saker om er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Årsmøtet velger hovedstyret i foreningen.

​Hovedstyret anstter adm direktør.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen og vedtekter gjennom årsmøtet.

Gå til leder
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i DOKUMENTERT GRUPPEN betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Faggruppen er en gruppe innenfor NOORSI, med egen lederm og følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter.

Gå til NOORSI