Instruktør

Krav til instruktør for dokumentert sikkerhetsopplæring

Det er viktig at instruktører har den nødvendige kompetanse.

 

Arbeidsgiver må sikre at instruktører har en teoretisk og praktisk kompetanse som gir dem en tilstrekkelig høy faglig status for å drive sikkerhetsopplæring innenfor bruk av arbeidsutstyr.

 

Hva sier forskriften:

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

 

Forskriften bruker begreper kompetent. Det er ikke noe eksakt fasitsvar på dette, men i bransjene blir dette tolket som at instruktørene må ha: 

1.    kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området. 

2.    egen dokumentert opplæring på det aktuelle utstyret (evt lang praksis)

3.    tilstrekkelig praktisk erfaring (minimum et år er vanlig oppfatning)

4.    evne til å formidle kunnskap

 

På grunn av mangel i en av de 4 ovennevnte, tidspress etc har det blitt mer vanlig de senere år at bedrifter kjøper også dokumentert sikkerhetsopplæring ved opplæringsvirksomheter.

Oppdatering av kompetanse til instruktører

Arbeidsgiver har ansvar for at instruktørene holder den standard som kravet tilsier.

Det anbefales at instruktør gjennomgår faglig oppdatering på blant annet lover, forskrifter og nyheter i bransjene med jevne intervall.

NOORSI avholder egen Fagsamling/konferanse for dokumentert opplæring ca hvert 2. år. I fremtiden legges det opp til samlinger for instruktører.
 

Eksempel på enkel instruktøravtale

HER kan du se et eksempel på en enkel instruktøravtale.
/accounts/noorsiDokumWebNo/uploads/userfiles/files/INSTRUKT%C3%98RAVTALE_2015.docx