Dokumentert Gruppen har fått ny webside

19.10.2022
Dokumentert Gruppen har fått ny webside!
Den nye websiden er nå klar til bruk.

Veiledninger er overført og ligger under "FAGINFO"  på siden.

Tabellene med opplæringsplaner for Dokumentert Opplæring arbeidsutstyr er overført fra gammel side og kan lastes ned fra den nye siden.

Det jobbes med konferanser og event for DOKUMENTERT.NO.

Gå til den nye siden fra www.noorsi.no eller direkte på www.dokumentert.no
Dokumentert opplæring

SISTE NYTT